SGN Skis AS

Vidde Design har vært med på å tegne og utvikle store deler av SGNskis sin ski-kolleksjon de siste fire årene, noe som har vært avgjørende for vår suksess. Med en spesiell strek og evne til å formidle hva som definerer oss, har hun skapt ski etter ski som skiller seg fra mengden

____________

Vidde Design has drawn and developed large portions of SGN Skis´collection the last four years, and her work has been crucial to our success. With a her own unique expression and ability to convey what defines us, she has drawn ski after ski that separates us from the crowd.

-Bård Basberg

Fjellsportfestivalen

Å jobbe med Vidde Design har vært en fryd! Rikke har vært kreativ og løsningsorientert gjennom hele prosessen, og vi er svært fornøyd med arbeidet hun har gjort for Fjellsportfestivalen. I tillegg til å levere et produkt av høy kvalitet, jobber Rikke effektiv, og leverer alltid til avtalt tid. Takk for et godt samarbeid!

____________

Working with Vidde Design has been a pleasure. Rikke has been creative and constructive throughout the process and we are very happy with the work she has done for the festival. I addition to delivering a high quality product, Rikke is efficient and delivers on time. Thank you for a great collaboration.

-Martin Hammer

Visit Sognefjord AS

Visit Sognefjord har eit veldig godt samarbeid med Vidde Design! Rikke er effektiv, hjelpsom og veldig flink! Rikke har, sammen med Dry Eye media, utviklet Fjordmap.no, jobber med design og innhold på sognefjord.no og har designa diverse brosjyrar for oss. Tusen takk for godt samarbeid!

_________________

Visit Sognefjord har a great collaboration with Vidde Design. Rikke is efficient, helpful and skilled. Rikke has, together with Dry Eye Media, developed FjordMap.no, aided us in large graphic design projects and helps us with content and design on sognefjord.no. We thank her for her work!

-Renate Kvåle Hagen

Arctic.jpg

Arctic Landscape Hotels

Mitt samarbeid med Vidde Design er optimalt, og jeg benevner Rikke som «Superdama mi» overfor andre samarbeidspartnere !

Dyktig, rask, profesjonell, fleksibel og fornuftige priser.

- Knut Kvilekval

 

Sognefjord Kaffibrenneri

Eg og Sognefjord Kaffibrenneri er svært nøgd med arbeidet Rikke og Vidde Design har gjort for oss. Gang på gang imponerar Rikke med godt resultat. I tillegg er samarbeidet lett og smidig, og arbeidet vert uført raskt til ein bra pris. Eg vil anbefale WestKom, 10 av 10 gangar!

____________

Sognefjord Kaffibrenneri is very happy with the work that Rikke and Vidde Design have done for us. Time after time Rikke impresses us with a great result. The collaboration is easy, flexible and the tasks are solved fast and for a fair price. I would happily recommend WestKom 10 out of 10 times.

-Kjetil Russenes

Torstad.jpg

ES Torstad

Vidde Design v/Rikke hadde meg som kunde med mine idear og ynskjer, i hovudfokus under heile prosessen.Du merkar at det ligg eit genuint ynskje til grunn frå hennar side, om å verkeleg få kundens visjon og identitet i logoen, utforma på best mogleg måte! Hennar kreativitet og profesjonalitet gjev ein kjensla av at det sluttproduktet ein har fått, er noko heilt spesielt og med eit unikt touch!

Kan anbefale Vidde Design på det varmaste

-ES Torstad

Rocketfarm AS

Vidde Design har hatt ansvar for innreiing av vårt nye kontorlandskap. Det har blitt smakfullt, effektivt og med respekt for dei rammer som er gitt. Me er veldig nøgde med både jobben og resultatet!

______________

Vidde Design was given the assignment of styling our new open office space. The assignment has been solved in a tasteful and efficient manner, an with respect for the boundaries given. We are very happy with her work and the result.

-Egil Mundal

Ember

"Å jobbe med Vidde Design er å jobbe med, ikke mot klokka! WestKom jobber målrettet, raskt, effektivt, og leverer alltid til avtalt tid. WestKom tar alle oppdrag like seriøst og setter kunde-leveransen i fokus. Lydhør og tilpasningsdyktig etter kundens ønsker, kombinert med god faglig kompetanse er en av de sterkeste sidene til WestKom. WestKom strekker seg ut over det vanlige for å gi det produktet man ønsker seg."

________________

"Working with Vidde Design is working with, not against the clock! WestKom is fast, efficient, goal oriented and always deliver on time. WestKom takes every assignment serious and makes sure the delivery to the customer is on point. One of WestKoms strongest advantage is the ability to listen combined with a solid know how. WestKom will go above and beyond to satisfy the customer.

-Marte Nordgård Fossland

 

Bjøddn

Eg kom til Vidde Design med ei skisse og ein ide til korleis eg ville at dei nye etikettane mine skulle sjå ut. Dei jobba raskt og effektivt og eg følte me hadde ein god dialog gjennom heile prosessen. WestKom balanserte historieforteljing, merkevarebygging og grafisk design på ein imponerande måte. Kompetansen hjå WestKom verkar å vera svært høg.

_____________

I came to Vidde Design with a sketch and an idea of how I wanted my new labels to look. WestKom worked fast and efficient and kept a good dialogue throughout the process. Westkom balanced storytelling, building the brand and graphic design in an impressive fashion. To me, WestKom seems to be a highly competent business.

-Torbjørn Selseng

Aurland Hamn

Som ei av Fjord Norges største cruisehamner har me i samarbeid med Rikke utvikla ein ny design på våre plakettar og diverse marknadsføringsmateriell. Rikke har vore kreativ og løysingsorientert og har levert eit produkt som representera produktet vårt på ein utmerka, tidsriktig måte.

________

Aurland Port is one of Norweay largest cruise ship ports. Together with Rikke we have developed a new plaque and other marketing material. Rikke has been creative and a problem solver. She has delivered a product that represents the port in a splendid way with a up to date design and expression.

-Jon Olav Stedje

Sylvringen_logo.jpg

Sylvringen AS

Vidde Design v/Rikke er svært kreativ, dyktig, rask og ikkje minst moro å samarbeide med. Hennar evne til å lage godt presentasjonsmateriell for produktet er fasinerande. Vi ser fram til vidare samarbeid.

_________

Vidde Design is creative, skilled and fast, and last, but not least fun to work with. Her ability to make good graphic material for our product is facinating. We look forward to further collaboration.

Jorunn Åsfrid

nLink AS

Vidde Design v/Rikke er en fantastisk samarbeidspartner til å strukturere og sammenstille kommunikasjonen ut mot omverdenen. Ved å samarbeide med WestKom kommer vi raskere til mål og kan bruke tid på andre ting. WestKom har også tatt ansvaret for å arrangere interne eventer for oss med stor suksess.

_________

Vidde Design is a fantastic collaborative partner in creating and compiling our outbound communication. Working with WestKom we reach our goals faster and can spend our resources on other matters. WestKom has also been given the responsibility of our in house events with great success.

Halvor Gregusson

 

Fjord Active

Me i FjordActive har hatt eit svært positivt samarbeid med Vidde Design. Rikke har fornya våre nettsider, samt alt av marknads materiell. Vidde Design er kreativ, ærleg, effektiv og alltid lett å få tak i. Me er svært nøgd med resultatet, som blei fresht, moderne og med ein tydeleg grafisk profil, som går att gjennom heile vårt marknadsmateriell

_____________

Fjord Active has had a very productive collaboration with Vidde Design. Rikke has renewed our homepage and graphic expression on print. Vidde Design is creative, honest and always easy to get hold of. We are very happe with the result, a fresh, modern and clear profile.

-Håvard Evjestad

 

Uteplassen

Uteplassen Hytter og Camping benyttet Vidde Design til å oppgradere vår nettportal. Rikke var svært løsingsorientert og effektiv. Hun bidro svært godt med utforming og visuelt uttrykk. Vi er veldig fornøyd med arbeidet hun har gjort for oss!

______________

Uteplassen Hytter & Camping hired Vidde Design to upgrade our websites. Rikke was a real problem solver and efficient. She was key to developing our layout and visual profile. We are very happy with the work se has done for us.

-Melanie Hetkamp

 

Fjord Cycling AS

Vidde Design v/Rikke har bidrege aktivt og er ein svært viktig samarbeidspartnar i oppstarten og utviklingen av Fjord Cycling. Er veldig fornøyd både med design av markedsmateriell, nettside, kommunikasjon og innhold. Rikke er kreativ og effektiv, ærlig, følgjer opp og leverer til tida. Ser fram til og gledar oss til vidare samarbeid.

___________

Vidde Design has been an active contributor and an important collaborator in the start up and development of Fjord Cycling. We are very happy with both design, webdesign, communication and content. Rikke is creative and efficient, honest and delivers on time. We look forward to continuing the collaboration.

-Merete Høgi

 

29|2 Aurland

"Vidde Design er proffe, kreative, kompetente og ikke minst effektive – på flere områder. Både på kommunikasjon, grafisk design og markedsføring. Det har vært en fryd å samarbeide med Rikke og vi ser frem til videre samarbeid."

________________

Vidde Design is professional, creative, competent and last, but not least, very efficient on several areas, including communication, graphic design and marketing. It has been a pleasure working with Rikke and we look forward to continuing our cooperation.

- Tone Rønning Vike